Wat kost Factoring

Wat kost Factoring?

Ondernemers in het MKB en ook zzp’ers kunnen gebruik maken van factoring voor het laten uitbetalen van hun facturen. Dit houdt in dat de factuur door een factoring bedrijf wordt uitbetaald, waardoor de ondernemer vele sneller over zijn geld kan beschikken. Doorgaans hanteren bedrijven immers onderling een betalingstermijn van minimaal 30 en soms zelfs60 dagen of nog langer om facturen te voldoen. Dat is soms best bezwaarlijk omdat je als zelfstandige natuurlijk wel gewoon aan je verplichtingen moet voldoen of wilt investeren voor een volgende opdracht. Maar je moet er wel rekening mee houden dat factoring geld kost.

De fee die je betaalt voor factoring

Als je gebruik wilt maken van factoring moet je er rekening mee houden dat je hiervoor kosten betaalt in de vorm van een fee. Deze fee bedraagt enkele procenten van het factuurbedrag en wordt direct in rekening gebracht. Als je een factuur van 1.000 euro wilt laten betalen door gebruik te maken van factoring krijg je dus minder betaald dan die 1.000 euro. Van het bedrag dat aan kosten in rekening wordt gebracht wordt je factuur onder andere verzekerd tegen faillissement. Daarnaast wil het factoring bedrijf natuurlijk ook winst maken om de eigen kosten te kunnen dekken.

Hoe hoog zijn de kosten bij factoring?

Hoe hoog de kosten precies zijn hangt af van het factoringbedrijf. De fee die wordt berekend bedraagt gemiddeld tussen de 2 en 5% van het factuurbedrag. Over de fee ben je tevens BTW verschuldigd. Deze kun je uiteraard terugvragen bij je BTW aangifte, maar moet wel worden voldaan op het moment dat je factuur wordt betaald door middel van factoring. Daar komt bij dat je nooit het volledige bedrag betaald krijgt. De factoring maatschappij houdt in de meeste gevallen 10% van het factuurbedrag in. Dit deel krijg je uitbetaald zodra je klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Een factoring rekenvoorbeeld

Stel dat je een factuur hebt van 7.500 euro die je middels factoring wilt laten uitbetalen en het factoring bedrijf berekent een fee van 4%. De berekening ziet er dan als volgt uit:

Factuurbedrag € 7.500
Fee 4% x 7.500       300
BTW 21% x 300         63

Uitbetaling direct: 90% x 7500 = 6750 -/- 363 = 6.387
Uitbetaling na betaling factuur: 10% x 7.500 = 750. Totaal krijg je dus 6.387 + 750 = 7.137 uitbetaald. Daarnaast kun je het BTW bedrag verrekenen met door jou af te dragen BTW. 

Bij de vraag of je wel of niet gebruik wilt maken van factoring moet je dus de afweging maken of je de kosten die hiermee gemoeid zijn de moeite waard vindt als compensatie voor het feit dat je niet op betaling van je factuur hoeft te wachten.

Welke facturen kan ik indienen voor factoring?

In principe kun je alle facturen die je aan andere bedrijven verstuurt indienen voor factoring. De belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om afgerond werk. Als je klus nog niet is opgeleverd dan kun je niet alvast de factuur laten uitbetalen. Wel kun je natuurlijk deelfacturen sturen naar een opdrachtgever als een deel van een opdracht is uitgevoerd. Dan geldt dit wel als een afgeronde klus en kan het bedrag van de factuur voor factoring in aanmerking komen. Het factoring bedrijf zal in veel gevallen wel een onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van je debiteur om er zeker van te zijn dat de factuur wordt betaald.

Is factoring geschikt voor mijn bedrijf?

De vraag of factoring voor jou als ondernemer interessant is kun je natuurlijk alleen zelf beantwoorden. Als je vooral aan particulieren levert, zoals met een webshop voor consumentenproducten, dan zal factoring niet aan de orde zijn. Particuliere klanten komen hiervoor sowieso niet in aanmerking en bovendien betalen deze doorgaans vooraf. Als er al sprake is van achteraf betalen dan geldt doorgaans een betalingstermijn van 7 of hooguit 14 dagen. Dat is voor de meeste ondernemers wel te overbruggen. 

Een betrouwbaar factoring bedrijf uitkiezen

Als je gebruik wilt maken van factoring is het belangrijk om verschillende aanbieders van deze service eerst goed met elkaar te vergelijken. Er kan verschil zitten in de fee die in rekening wordt gebracht. Daarnaast kunnen de voorwaarden verschillen. Kies in ieder geval een factoring bedrijf dat je niet verplicht om alle facturen in te dienen, je kunt dan zelf bepalen of je voor een bepaalde factuur wel of niet gebruik wilt maken van deze service. Daarnaast zijn er factoringbedrijven die ook het volledige debiteurenbeheer van je kunnen overnemen, dus ook voor facturen die je niet door middel van factoring laat voorfinancieren. Hier zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om deze taak uit handen te geven. Veel ondernemers vinden aanmanen niet prettig omdat het de verstandhouding met de klant verstoort. Dit uit handen geven kan dus voordelen hebben.

Factoring Kampioen

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts