Wat is Factoring

Wat is Factoring?

Als ondernemer heb je misschien wel eens van factoring gehoord. Als je gebruik maakt van factoring worden je facturen vooruit betaald. Je dient een factuur in bij het factoring bedrijf en zij zorgen ervoor dat je binnen 1 of enkele dagen het grootste deel van het factuurbedrag op je rekening hebt staan. Vervolgens wordt jouw factuur doorgestuurd naar de debiteur, die natuurlijk nog wel gewoon aan zijn betalingsverplichting moet voldoen. Je hoeft als ZZP’er of MKB ondernemer dan niet meer 2 maanden op je geld te wachten waardoor je meer armslag krijgt voor je onderneming.

Wat krijg ik uitbetaald bij factoring?

Als je gebruik maakt van factoring krijg je direct na het indienen van je factuur een groot deel van het bedrag uitbetaald. Meestal betaalt de factoringmaatschappij 90% van het factuurbedrag meteen uit. Wel wordt er in veel gevallen eerst een kredietcheck voor de debiteur uitgevoerd om na te gaan of deze in staat zal zijn om aan de betalingsverplichting te voldoen. Uiteraard maakt het factoring bedrijf ook kosten, en daarom wordt er een zogenaamde fee in rekening gebracht. Deze fee bedraagt enkele procenten van het factuurbedrag. Je krijgt dus altijd minder uitbetaald als je gebruik maakt van factoring. Over de fee betaal je bovendien BTW waardoor het bedrag nog wat lager wordt, maar de BTW kun je uiteraard verrekenen met door jou af te dragen belasting.

Hoe stelt het factoringbedrijf zijn inkomsten veilig?

Het factoringbedrijf is natuurlijk geen filantropische instelling. Zij willen wel zeker weten dat jouw factuur betaald wordt. Daarom wordt er voor de factuur een verzekering tegen faillissement afgesloten. Hiervoor is onder andere de fee bedoeld die jij aan het factoring bedrijf verschuldigd bent. Mocht jouw debiteur in surséance van betaling raken of failliet gaan, dan krijgt het factoring bedrijf alsnog het bedrag van de factuur zonder achter in de rij van schuldeisers te hoeven aansluiten om de vordering alsnog betaald te krijgen. Daarnaast kan het factoring bedrijf het debiteurenbeleid voor je doen, mocht je klant niet aan zijn verplichtingen voldoen terwijl er geen sprake is van een faillissement.

Welke facturen komen in aanmerking voor factoring?

Alleen facturen aan bedrijven kun je indienen voor factoring. Facturen aan particulieren komen hiervoor niet in aanmerking. Dat is eigenlijk wel logisch, want een factuur aan een particulier heeft doorgaans een korte betalingstermijn en het gaat vaak ook om minder grote bedragen. Een factuur aan een ondernemer kun je indienen als het gaat om een afgeronde klus of volledig geleverde producten. Een factuur voor een voorschot komt dus niet in aanmerking. Je kunt immers het starten van de klus uitstellen tot het voorschot is betaald en zo maak je ook nog geen kosten. Bij veel factoring bedrijven kun je zelf bepalen welke facturen je voor factoring wilt aanbieden en welke niet. Zo kun je een goede kosten / baten analyse maken.

Hoe dien ik een factuur in voor factoring?

Als je een factuur in wilt dienen bij een factoringbedrijf dan ga je niet heel veel anders te werk dan normaal. Je stelt je factuur op zoals je dat altijd doet, in je eigen lay-out. Vervolgens stuur je deze niet naar de klant maar naar het factoring bedrijf. Zij dienen de factuur vervolgens in bij je klant. Deze kan e gebruikelijke betalingstermijn in acht nemen. Doorgaans bedraagt die bij B2B factoring 60 dagen. Jouw factuur wordt vervolgens aan je betaald volgens de voorwaarden van het factoring bedrijf, dus  onder aftrek van de fee en met inhouding van meestal 10% van het factuurbedrag. Je kunt dus vrijwel direct over je geld beschikken.

Zijn alle factoring bedrijven hetzelfde?

Als je besluit om voor factoring te kiezen dan is het zeker belangrijk om aanbieders van deze dienst voor MKB en zzp’ers te vergelijken. Zo verschilt de fee die in rekening wordt gebracht. Soms hangt die af van de hoogte van de factuur of het aantal facturen dat je indient in een bepaalde periode. Daarnaast moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken of factoring voor jou rendabel is en of je de kosten die hiermee gemoeid zijn voor lief wilt nemen. Bij veel bedrijven maak je een account aan en nadat dit is goedgekeurd, want ook jouw kredietwaardigheid wordt natuurlijk gecheckt, kun je heel gemakkelijk je facturen via een online portal uploaden om ze te laten uitbetalen.

Factoring Kampioen

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts