Factoring voor ZZP’ers

Factoring voor ZZP’ers

Als ZZP’er komt er veel op je af als je een eigen bedrijf start. Je moet misschien veel kosten maken om je bedrijf te kunnen starten. Deze kosten kun je wel weer aftrekken van de inkomstenbelasting, maar dat merk je pas het jaar daarop. Als je opdrachten aanneemt, uitvoert en factureert is het dan wel prettig als je snel over het geld kunt beschikken. Zeker in de opstartfase kan het dan bezwaarlijk zijn als je afnemers er een zelf ingestelde betalingstermijn van 30 of 60 dagen of zelfs nog langer op nahouden. Als je 2 maanden op je geld moet wachten kun je misschien niet aan je eigen verplichtingen voldoen. Dan kan factoring uitkomst bieden.

Aan factoring voor ZZP zijn kosten verbonden

Het gezegde ‘voor niets gaat de zon op’ geldt natuurlijk ook voor factoring.  Als jouw factuur aan een afnemer wordt betaald door een factoring bedrijf dan nemen zij risico voor jou. De kans is immers aanwezig dat jouw klant niet betaalt. Daarom betaal je voor factoring een zogenaamde fee. Die bedraagt enkele procenten van het factuurbedrag. Hierover betaal je ook BTW. De fee en de BTW worden direct verrekend met het voorschot dat je krijgt. Je krijgt dus niet 90% van je factuur vooruit betaald, maar 90% minus de kosten en de BTW. Als je klant de factuur heeft betaald ontvang je de resterende 10% van het factuurbedrag. Mocht de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen dan krijg je die laatste 10% uiteraard niet.

Is factoring voor mij rendabel?

Of factoring voor jou de moeite van het overwegen waard is hangt af van een aantal factoren. Allereerst is het belangrijk te weten wat voor klanten je hebt. Heb je veel klanten die doorgaans lage bedragen uitgeven dan is factoring niet echt handig. Je betaalt immers over alle facturen kosten. Heb je vrijwel uitsluitend particuliere klanten dan gaat dit ook op, want facturen van particulieren kun je niet indienen. Deze worden immers over het algemeen direct of binnen enkele dagen betaald. Alleen als je vaak aan andere bedrijven levert en zij er lange betalingstermijnen op nahouden dan kun je overwegen om facturen door middel van factoring te laten voorfinancieren.

Moet ik alle facturen aanbieden aan het factoringbedrijf?

Je bepaalt zelf welke facturen je aanbiedt voor factoring. Je maakt ze op in je eigen lay-out en stuurt ze vervolgens naar het factoring bedrijf. Zij beoordelen de kredietwaardigheid van je debiteur. Als die in orde wordt bevonden krijg je je eerste uitbetaling. Uiteraard kun je geen facturen indienen die je al eerder naar je afnemer stuurde en die misschien niet tijdig werden betaald. Ook kun je alleen facturen sturen voor projecten of leveringen die afgerond zijn. Je kunt om dit te omzeilen natuurlijk wel een project opsplitsen in meerdere deel leveringen.

Gemakkelijker ondernemen met factoring

ZZP’ers kiezen meestal voor factoring in de beginfase van hun bedrijf of als ze sterk wisselende inkomsten hebben. De hypotheek voor je huis of de huur van een bedrijfspand en de leasekosten van je auto moeten immers doorgaans op een vast moment worden betaald. Als dat niet lukt omdat je afnemers nog niet hebben betaald kun je door middel van factoring zorgen voor extra cash flow. Houd er daarbij wel rekening mee dat je deze factuur dus al uitbetaald hebt gekregen en dat er alleen nog een kleine deelbetaling volgt zodra je klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

Factoring bedrijven online vergelijken

Nagenoeg alle factoring bedrijven hebben een website. Daardoor is het erg gemakkelijk om ze met elkaar te vergelijken. Bij het vergelijken is het natuurlijk vooral van belang hoe hoog de kosten zijn die in rekening worden gebracht. Een procent verschil lijkt niet veel, maar als je vaak facturen hebt met een bedrag van enkele duizenden euro’s dan maakt dat natuurlijk wel degelijk uit. Daarnaast is het belangrijk om ook de overige voorwaarden goed te lezen en met elkaar te vergelijken. Pas als je je hierin kunt vinden kun je overwegen om met dit factoring bedrijf in zee te gaan.

Factoring Kampioen

Begin vandaag nog met factoring

Maak een gratis gesprek met onze experts